Energetyka

Energetyka i prawo energetyczne

Aktualności2020-10-22

Komisja Europejska opublikowała strategię na rzecz ograniczenia emisji metanu

Opublikowana 14 października 2020 r. strategia ma przyczynić się do realizacji unijnych celów klimatycznych. Przedstawione założenia mają w »

Aktualności2020-09-08

Zmiana definicji małej instalacji OZE jako czynnik mający wesprzeć rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii

Trwają prace nad projektem nowelizacji [K1] ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zaproponowane »

Aktualności2020-09-07

Zmiany w Dyrektywie w sprawie opodatkowania nośników energii

W 2003 roku weszła w życie Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji »

Aktualności2020-08-11

Adam Wawrzynowicz panelistą na Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego to organizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa cykliczne spotkanie branży gazowniczej. W ramach dwudniowych obrad »

Aktualności2020-08-06

Trwają konsultacje publiczne nad projektem nowelizacji Ustawy o OZE

Zmiany przedstawione w projekcie Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw mają na celu, w pierwszej »

Aktualności2020-07-28

Plan budowy sieci wodorowej

Jedenastu operatorów gazowych, wywodzących się z dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej zaprezentowało plan budowy sieci wodorowej. Plan dedykowanej »

Aktualności2020-07-22

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu

Trwają konsultacje publiczne ws. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych »

Aktualności2020-07-16

„Czy Europejski Zielony Ład może stać się dźwignią odbudowy europejskiej po zakończeniu pandemii?” – artykuł Tomasza Brzezińskiego i Adama Wawrzynowicza

W najnowszym wydaniu czasopisma “Przegląd Gazowniczy” nr 2 (66) ukazał się artykuł pt. „Czy Europejski Zielony Ład może »

Energetyka2020-07-15

Nowe strategie unijne dotyczące integracji systemów energetycznych i wodoru służące osiągnięciu neutralności klimatycznej w 2050 r.

Dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku zgodnie z założeniami The European Green Deal, Europa musi zmierzyć »

Aktualności2020-07-13

Nowy projekt ustawy offshore

Wychodząc naprzeciw potrzebie szybkiego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym, w styczniu br. Ministerstwo Aktywów »