Energetyka

Energetyka i prawo energetyczne

Aktualności2020-08-11

Adam Wawrzynowicz panelistą na Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego to organizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa cykliczne spotkanie branży gazowniczej. W ramach dwudniowych obrad »

Aktualności2020-08-06

Trwają konsultacje publiczne nad projektem nowelizacji Ustawy o OZE

Zmiany przedstawione w projekcie Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw mają na celu, w pierwszej »

Aktualności2020-07-28

Plan budowy sieci wodorowej

Jedenastu operatorów gazowych, wywodzących się z dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej zaprezentowało plan budowy sieci wodorowej. Plan dedykowanej »

Aktualności2020-07-22

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu

Trwają konsultacje publiczne ws. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych »

Aktualności2020-07-16

„Czy Europejski Zielony Ład może stać się dźwignią odbudowy europejskiej po zakończeniu pandemii?” – artykuł Tomasza Brzezińskiego i Adama Wawrzynowicza

W najnowszym wydaniu czasopisma “Przegląd Gazowniczy” nr 2 (66) ukazał się artykuł pt. „Czy Europejski Zielony Ład może »

Energetyka2020-07-15

Nowe strategie unijne dotyczące integracji systemów energetycznych i wodoru służące osiągnięciu neutralności klimatycznej w 2050 r.

Dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku zgodnie z założeniami The European Green Deal, Europa musi zmierzyć »

Aktualności2020-07-13

Nowy projekt ustawy offshore

Wychodząc naprzeciw potrzebie szybkiego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym, w styczniu br. Ministerstwo Aktywów »

Aktualności2020-05-29

Plan KE na odbudowę unijnej gospodarki po pandemii COVID-19

Komisja Europejska przedstawiła w środę komunikat w sprawie kompleksowego planu odbudowy unijnej gospodarki po pandemii COVID-19 oraz zaktualizowanych »

Aktualności2020-05-28

Tarcza Antykryzysowa 4:0 – kolejne zmiany w przepisach prawa energetycznego

W Sejmie trwają prace nad kolejnym pakietem przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej. Projekt nie tylko wprowadza nowe przepisy ale »

Aktualności2020-04-16

IV. Raport ACER ws. wdrażania Kodeksu sieci określającego zasady bilansowania gazu w sieciach przesyłowych

ACER opublikowała kolejny raport na temat postępu wdrażania przez operatorów systemu przesyłowego środków tymczasowych, które doprowadziłyby do zwiększenia »