Elektroenergetyka

Aktualności2021-05-14

Nowelizacja Prawa energetycznego – część I: liczniki zdalnego odczytu, system inteligentnego opomiarowania, CSIRE oraz NEMO

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych »

Aktualności2020-03-02

Nowe rozporządzenie taryfowe

Na portalu RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia »

Aktualności2020-02-27

Zwrot rekompensat z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 roku tylko dla określonych odbiorców końcowych

Na portalu RCL opublikowano projekt Ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 roku. Zgodnie »

Aktualności2020-02-13

Zmiany w Programie Stop SMOG i ewidencja emisyjności budynków

Pomimo podejmowanych w ostatnich latach działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, zwalczania zjawiska smogu w miastach czy »

Elektroenergetyka2020-02-10

Zasady dochodzenia zapłaty za położenie nowych linii energetycznych w pasie drogowym przedmiotem umowy pomiędzy zarządcą drogi a właścicielem sieci przesyłowej

Zasady rozliczenia kosztów inwestycji drogowych powinny stanowić przedmiot umowy pomiędzy instytucją gminną lub miejską a spółką energetyczną. Przepisy »

Aktualności2020-02-03

Europa neutralna dla klimatu – The European Green Deal

Komisja Europejska opublikowała komunikat – The European Green Deal – „Europejski Zielony Ład” , który stanowi swoistą aktualizację »

Aktualności2020-01-28

Zaktualizowany projekt nowelizacji PE

Celem opublikowanego w styczniu projektu nowelizacji Prawa energetycznego jest przyczynienie się do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i »

Aktualności2020-01-20

Nowe wsparcie dla energii elektrycznej wytwarzanej w morskich farmach wiatrowych

Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało projekt Ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Zgodnie z unijnymi »

Aktualności2019-12-31

Opinia ACER w sprawie wytycznych technicznych związanym z obliczeniem wartości dopuszczalnych wielkości emisji CO2

ACER opublikowała opinię ws. wytycznych technicznych związanych z obliczeniem wartości dopuszczalnych wielkości emisji CO2, o których mowa w »

Aktualności2019-11-13

Aktualizacja projektu Polityki energetycznej Polski do 2040

W Ministerstwie Energii trwają prace nad aktualizacją i rozszerzeniem projektu „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. – strategia »