Klimat

Aktualności2021-04-14

Nowelizacja ustawy o OZE wkrótce w Sejmie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez »

Aktualności2021-02-11

Rząd przyjął „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”

Polski plan na transformację energetyczną stał się faktem. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki energetycznej Polski »

Aktualności2020-09-07

Zmiany w Dyrektywie w sprawie opodatkowania nośników energii

W 2003 roku weszła w życie Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji »

Aktualności2020-07-16

„Czy Europejski Zielony Ład może stać się dźwignią odbudowy europejskiej po zakończeniu pandemii?” – artykuł Tomasza Brzezińskiego i Adama Wawrzynowicza

W najnowszym wydaniu czasopisma “Przegląd Gazowniczy” nr 2 (66) ukazał się artykuł pt. „Czy Europejski Zielony Ład może »

Aktualności2020-05-29

Plan KE na odbudowę unijnej gospodarki po pandemii COVID-19

Komisja Europejska przedstawiła w środę komunikat w sprawie kompleksowego planu odbudowy unijnej gospodarki po pandemii COVID-19 oraz zaktualizowanych »

Aktualności2020-04-10

„Europejski Zielony Ład – kierunki transformacji sektora energetycznego” – nowy artykuł Tomasza Brzezińskiego i Adama Wawrzynowicza

W najnowszym wydaniu czasopisma “Przegląd Gazowniczy” nr 1 (65) ukazał się artykuł „Europejski Zielony Ład – kierunki transformacji »

Aktualności2020-04-09

Plan klimatyczny na 2030 rok

Celem przyjętego z końcem 2019 roku Europejskiego Zielonego Ładu (The European Green Deal) jest uczynienie z Europy pierwszego »

Aktualności2020-04-02

Nowa unijna strategia przemysłowa

Nowa strategia przemysłowa ma pomóc europejskiemu przemysłowi w realizacji podwójnej transformacji (ekologicznej i cyfrowej), a w konsekwencji w »

Aktualności2020-03-20

Artykuł Tomasza Brzezińskiego i Adama Wawrzynowicza na temat projektu Europejskiego prawa o klimacie

Na portalu biznesalert.pl opublikowano artykuł Tomasza Brzezińskiego i Adama Wawrzynowicza z W&W, w którym omówili projekt nowego Europejskiego »

Aktualności2020-02-20

Nowy projekt Ministerstwa Klimatu – dodatkowa przesłanka wstrzymania decyzji środowiskowej

Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale »