Gaz

Aktualności2020-08-11

Adam Wawrzynowicz panelistą na Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego to organizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa cykliczne spotkanie branży gazowniczej. W ramach dwudniowych obrad »

Aktualności2020-03-31

PGNiG wygrywa spór cenowy z Gazpromem

Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok kończący pięcioletni spór o cenę dostaw gazu do Polski, toczący się pomiędzy »

Aktualności2020-03-12

Kodeks Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor – Wykonawca w branży gazowniczej

Zespół specjalistów – w tym Adam Wawrzynowicz i Katarzyna Dziąćko z Kancelarii W&W – podczas ponad rocznych prac »

Aktualności2020-03-09

Projekt przepisów określających wymagania jakościowe, metody badań i sposób pobierania próbek dla bio propan – butanu

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało i skierowało do konsultacji publicznych oraz uzgodnień nowy projekt rozporządzenia zmieniającego obecnie obowiązujące Rozporządzenie »

Aktualności2020-03-05

Konsultacje projektu zmian IRiESP Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa

GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął konsultacje ws. projektu zmian IRiESP SGT. Zaproponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania dokumentu do zmieniających się »

Aktualności2020-02-03

Europa neutralna dla klimatu – The European Green Deal

Komisja Europejska opublikowała komunikat – The European Green Deal – „Europejski Zielony Ład” , który stanowi swoistą aktualizację »

Aktualności2020-01-28

Zaktualizowany projekt nowelizacji PE

Celem opublikowanego w styczniu projektu nowelizacji Prawa energetycznego jest przyczynienie się do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i »

Aktualności2019-12-20

Nowe przepisy dotyczące wymagań technicznych dla punktów bunkrowania

Zakończyły się konsultacje publiczne dot. projektu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla punktów bunkrownia »

Aktualności2019-12-10

Nowelizacja Prawa energetycznego ujednolici przepisy dotyczące infrastruktury gazowej w kraju.

Trwają konsultacje publiczne nad projektem nowelizacji ustawy z dnia  10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (PE). Nowelizacja »

Aktualności2019-12-03

Europejski Bank Inwestycyjny z końcem 2021 roku ograniczy finansowanie inwestycji związanych z paliwami kopalnianymi

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), którego rolą jest zapewnienie środków finansowych na projekty mające przyczyniać się do osiągnięcia celów »