OZE

Aktualności2020-02-25

Instalacje OZE bez odwrotnego obciążenia

W ostatnim czasie pojawiały się praktyczne wątpliwości odnośnie tego, czy montaż na budynkach mieszkalnych paneli fotowoltaicznych był objęty »

Aktualności2020-02-13

Zmiany w Programie Stop SMOG i ewidencja emisyjności budynków

Pomimo podejmowanych w ostatnich latach działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, zwalczania zjawiska smogu w miastach czy »

Aktualności2020-02-03

Europa neutralna dla klimatu – The European Green Deal

Komisja Europejska opublikowała komunikat – The European Green Deal – „Europejski Zielony Ład” , który stanowi swoistą aktualizację »

Aktualności2019-12-03

Europejski Bank Inwestycyjny z końcem 2021 roku ograniczy finansowanie inwestycji związanych z paliwami kopalnianymi

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), którego rolą jest zapewnienie środków finansowych na projekty mające przyczyniać się do osiągnięcia celów »

Aktualności2019-11-13

Aktualizacja projektu Polityki energetycznej Polski do 2040

W Ministerstwie Energii trwają prace nad aktualizacją i rozszerzeniem projektu „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. – strategia »

Aktualności2019-07-24

Wydłużone terminy ważności białych certyfikatów

Z końcem ubiegłego miesiąca weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy »

Aktualności2019-07-22

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o OZE

W dniu 25 czerwca 2019 r. została przyjęta przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych »

Aktualności2019-07-18

Dofinansowanie na zakup pojazdów elektrycznych

Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia udzielonego osobom »

Aktualności2019-06-14

Raport Urzędu Regulacji Energetyki dotyczący ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w małej instalacji w 2018 r.

Dnia 10 maja Urząd Regulacji Energetyki opublikował raport dotyczący ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w »