Ciepłownictwo

Aktualności2020-03-02

Nowe rozporządzenie taryfowe

Na portalu RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia »

Aktualności2020-02-13

Zmiany w Programie Stop SMOG i ewidencja emisyjności budynków

Pomimo podejmowanych w ostatnich latach działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, zwalczania zjawiska smogu w miastach czy »

Aktualności2019-11-13

Aktualizacja projektu Polityki energetycznej Polski do 2040

W Ministerstwie Energii trwają prace nad aktualizacją i rozszerzeniem projektu „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. – strategia »

Aktualności2019-06-07

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej

Zmiany w projekcie zmian ustawy POŚ obejmują: dodanie przepisów nakładających na organy Inspekcji Handlowej oraz UOKiK obowiązek wykonywania »