Aktualności2021-06-22

Forum Ciepła i Gazu – 22-24 czerwca 2021 r.

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W przedstawi na Forum Ciepła i Gazu zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Głównym »

Aktualności2021-06-21

Nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

Minister Klimatu i Środowiska skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków technicznych, »

Aktualności2021-06-16

Nowelizacja Prawa Energetycznego – część II: instrukcja ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej oraz rozwój magazynów energii elektrycznej w krajowym systemie energetycznym

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć kolejną część najważniejszych zmian przewidzianych w ustawie z dnia 20  maja  2021 r. »

Aktualności2021-05-21

Energy Week 2021 – 24-28 maja 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na Energy Week 2021 – wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Energetyki przy Szkole Głównej Handlowej »

Aktualności2021-05-14

Nowelizacja Prawa energetycznego – część I: liczniki zdalnego odczytu, system inteligentnego opomiarowania, CSIRE oraz NEMO

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych »

Aktualności2021-05-13

Więcej praw dla organizacji społecznych – zmiany proceduralne w zakresie wydawania decyzji środowiskowych

WIĘKSZY UDZIAŁ CZYNNIKA SPOŁECZNEGO 12 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. »

Aktualności2021-05-04

Projekt budowlany w postaci elektronicznej – kolejny krok w cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Minister Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawił kolejną propozycję zmian przepisów regulujących proces inwestycyjno-budowlany. »

Aktualności2021-04-28

Nowa Strategia Unii Europejskiej w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Dnia 24 lutego 2021 r. Komisja Europejska przyjęła nową Strategię Unii Europejskiej w zakresie przystosowania się do zmiany »

Aktualności2021-04-21

Projekt liberalizujący ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

20 kwietnia 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie »

Aktualności2021-04-14

Nowelizacja ustawy o OZE wkrótce w Sejmie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez »

Aktualności2021-03-23

Wkrótce nowe przepisy dotyczące ograniczeń w poborze gazu

Do podpisu Prezesa Rady Ministrów został przekazany projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze »

Aktualności2021-02-26

Pakiet Dekarbonizacji Rynków Wodoru i Gazu oraz Strategia Metanowa

Komisja Europejska wystąpiła z propozycjami kluczowych zmian dla sektora gazowego w Europie. Chodzi o tzw. Pakiet Dekarbonizacji Rynków »

Aktualności2021-02-11

Rząd przyjął „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”

Polski plan na transformację energetyczną stał się faktem. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki energetycznej Polski »

Aktualności2021-02-05

PROJEKT STRATEGII PRODUKTYWNOŚCI 2030

13 listopada 2020 r. zakończono konsultacje publiczne dotyczące projektu Strategii Produktywności 2030, którą planuje się przyjąć w I »

Aktualności2020-12-14

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Europejskiego Prawa Klimatycznego

1 grudnia odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Europejskiego Prawa Klimatycznego, organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA »