Aktualności2021-04-14

Nowelizacja ustawy o OZE wkrótce w Sejmie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez »

Aktualności2021-03-23

Wkrótce nowe przepisy dotyczące ograniczeń w poborze gazu

Do podpisu Prezesa Rady Ministrów został przekazany projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze »

Aktualności2021-02-26

Pakiet Dekarbonizacji Rynków Wodoru i Gazu oraz Strategia Metanowa

Komisja Europejska wystąpiła z propozycjami kluczowych zmian dla sektora gazowego w Europie. Chodzi o tzw. Pakiet Dekarbonizacji Rynków »

Aktualności2021-02-11

Rząd przyjął „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”

Polski plan na transformację energetyczną stał się faktem. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki energetycznej Polski »

Aktualności2021-02-05

PROJEKT STRATEGII PRODUKTYWNOŚCI 2030

13 listopada 2020 r. zakończono konsultacje publiczne dotyczące projektu Strategii Produktywności 2030, którą planuje się przyjąć w I »

Aktualności2020-12-14

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Europejskiego Prawa Klimatycznego

1 grudnia odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Europejskiego Prawa Klimatycznego, organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA »

Aktualności2020-12-01

Opłata mocowa – kto i ile zapłaci za pobór energii elektrycznej

Opłata mocowa to nowa opłata, która już od 1 stycznia 2021 r. będzie pobierana od odbiorców energii elektrycznej. »

Aktualności2020-10-22

Komisja Europejska opublikowała strategię na rzecz ograniczenia emisji metanu

Opublikowana 14 października 2020 r. strategia ma przyczynić się do realizacji unijnych celów klimatycznych. Przedstawione założenia mają w »

Aktualności2020-09-08

Zmiana definicji małej instalacji OZE jako czynnik mający wesprzeć rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii

Trwają prace nad projektem nowelizacji [K1] ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zaproponowane »

Aktualności2020-09-07

Zmiany w Dyrektywie w sprawie opodatkowania nośników energii

W 2003 roku weszła w życie Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji »

Aktualności2020-08-11

Adam Wawrzynowicz panelistą na Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego to organizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa cykliczne spotkanie branży gazowniczej. W ramach dwudniowych obrad »

Aktualności2020-08-06

Trwają konsultacje publiczne nad projektem nowelizacji Ustawy o OZE

Zmiany przedstawione w projekcie Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw mają na celu, w pierwszej »

Aktualności2020-07-28

Plan budowy sieci wodorowej

Jedenastu operatorów gazowych, wywodzących się z dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej zaprezentowało plan budowy sieci wodorowej. Plan dedykowanej »

Aktualności2020-07-22

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu

Trwają konsultacje publiczne ws. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych »

Aktualności2020-07-16

„Czy Europejski Zielony Ład może stać się dźwignią odbudowy europejskiej po zakończeniu pandemii?” – artykuł Tomasza Brzezińskiego i Adama Wawrzynowicza

W najnowszym wydaniu czasopisma “Przegląd Gazowniczy” nr 2 (66) ukazał się artykuł pt. „Czy Europejski Zielony Ład może »