Aktualności2021-07-30

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Na posiedzeniu, 8 lipca 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości »

Aktualności2021-07-29

Konsultacje w sprawie planu rozwoju energetyki jądrowej

Do 3 sierpnia 2021 r. potrwają konsultacje publiczne do projektu Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego »

Aktualności2021-07-27

Europejskie prawo o klimacie

28 listopada 2018 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat „Czysta planeta dla wszystkich”. Przedstawiona w dokumencie wizja opisuje konieczność »

Aktualności2021-07-23

TSUE oddalił odwołanie Niemiec w sprawie gazociągu OPAL

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 15 lipca 2021 r. wyrok w sprawie z odwołania Republiki Federalnej Niemiec »

Aktualności2021-07-22

Fit for 55, czyli propozycje wdrożenia nowych celów redukcyjnych UE

Fit for 55 Komisja Europejska przyjęła komunikat Fit for 55, mający na celu dostosowanie polityki unijnej do  obniżenia »

Aktualności2021-07-15

Zamiana gruntów leśnych dla celów inwestycyjnych – projekt nowej specustawy

We wtorek 13 lipca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem »

Aktualności2021-07-12

Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu oraz więcej zagadnień środowiskowych w polityce miejskiej – niedługo nowe przepisy

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia »

Aktualności2021-06-22

Forum Ciepła i Gazu – 22-24 czerwca 2021 r.

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W przedstawi referat na Forum Ciepła i Gazu zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. »

Aktualności2021-06-21

Nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

Minister Klimatu i Środowiska skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków technicznych, »

Aktualności2021-06-16

Nowelizacja Prawa Energetycznego – część II: instrukcja ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej oraz rozwój magazynów energii elektrycznej w krajowym systemie energetycznym

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć kolejną część najważniejszych zmian przewidzianych w ustawie z dnia 20  maja  2021 r. »

Aktualności2021-05-21

Energy Week 2021 – 24-28 maja 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na Energy Week 2021 – wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Energetyki przy Szkole Głównej Handlowej »

Aktualności2021-05-14

Nowelizacja Prawa energetycznego – część I: liczniki zdalnego odczytu, system inteligentnego opomiarowania, CSIRE oraz NEMO

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych »

Aktualności2021-05-13

Więcej praw dla organizacji społecznych – zmiany proceduralne w zakresie wydawania decyzji środowiskowych

WIĘKSZY UDZIAŁ CZYNNIKA SPOŁECZNEGO 12 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. »

Aktualności2021-05-04

Projekt budowlany w postaci elektronicznej – kolejny krok w cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Minister Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawił kolejną propozycję zmian przepisów regulujących proces inwestycyjno-budowlany. »